Skip to main content

Oddělení designu

která zahrnuje oddělení služeb zákazníkům, je zodpovědná za přípravu projektů pro výrobu v souladu s vizí a směrnicemi zákazníka, jakož i za dohled nad následnými fázemi výroby a poprodejním servisem.